MagkakaAlaman na kung ilang beses nagpapadala yung mga OFW sa kanilang Pamilya sa Pilipinas Social Media Links: Join our Facebook Group: www.facebook.com/groups/FilipiknowsofTheWorld Facebook page: www.facebook.com/FilipiknowsNetwork IG: @FilipiknowsofTheWorld

#Trending #GameShow #OFW