Ang Katas ng Barako malapit lang sa Jaidah flyover

FTW! Katas ng Barako! Pizza ng Batangas at Lomi-gumpsal!

Social Media Links: Join our Facebook Group: www.facebook.com/groups/FilipiknowsofTheWorld Facebook page: www.facebook.com/FilipiknowsNetwork IG: @FilipiknowsNetwork

#LomBar #Qatar #Trending #Filipiknows #LomingBarako #Doha #KatasNgBarako #PizzangBatangas